Výroční valná hromada volební 11.1.2020

21.01.2020 11:48

Výroční valná hromada zvolila staronové vedení sboru. Jako starosta sboru

byl zvolen Luboš Brynda všemi hlasy.Byli přijati noví mladí členové ,budoucnost našeho sboru .

Na valné hromadě byl účasten i nový ředitel Územního odboru ze Žatce

Plk.Ing. Svoboda Petr a  velitel Stanice Louny Robin Kastner,

Kontakt

SDH-Úherce Úherce č.p.57 440 01 Louny +420 603 414 777 KRUK
+420 736 284 222 Brynda
uhercesdh@gmail.com