Oprava požární nádrže obce Úherce

21.01.2020 12:12

Podařila se opravit nejsložitější část naší obecní požární nádrže,

hráz s požerákem.Těšíme se na jaro a pokračování s opravou

protilehlé části .Nemalou měrou se brigádně podílejí i naši hasiči .

Kontakt

SDH-Úherce Úherce č.p.57 440 01 Louny +420 603 414 777 KRUK
+420 736 284 222 Brynda
uhercesdh@gmail.com